Previous
Next
 • Reklama
 • Reklama
 • Reklama
 • Reklama
img

MŠ Chodovická - co je u nás nového?

img 04 / 11 / 2020  |  Informace pro rodiče
 

Vážení rodiče dětí s povinným předškolním vzděláváním,

paní učitelky připravily pro děti, které zůstali z důvodu epidemiologické situace doma, pracovní listy na vypracování. Obálku s pracovními listy si můžete vyzvednout na budově po domluvě s učitelkami jednotlivých předškolních tříd. Vyplněné pracovní listy dětmi odevzdejte prosím při návratu do MŠ, aby paní učitelky měli zpětnou vazbu o vzdělávacích pokrocích vašeho dítěte.

Děkujeme, paní učitelky MŠ

img 19 / 10 / 2020  |  Informace k OČR
 

Aktuální informace pro rodiče:

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14.10.2020

Ke stažení zde

img 13 / 10 / 2020  |  Informace k provozu MŠ
 

!!! Důležité upozornění !!!

 

Vážení rodiče,

vzhledem k novým opatřením vlády ČR, které budou platit od středy 14. 10. 2020 (uzavření ZŠ) nám několik zaměstnanců (včetně učitelek) bude muset zůstat doma na OČR. Z tohoto důvodu Vám nemůžeme garantovat zachování stabilních kolektivů tříd. Naopak v odpoledním provozu dojde ke spojování dětí z různých tříd. Z důvodu chybějících zaměstnanců není v našich silách to organizačně zvládnout jiným způsobem.

Děkujeme za pochopení.

Kolektiv MŠ

img 28 / 08 / 2020  |  Informace k nástupu dětí do MŠ
 

Informace k nástupu dětí do MŠ:

Obecné informace

Vzhledem k přetrvávání epidemiologické situace doporučujeme rodičům vstup do MŠ v roušce. Povinností každého kdo vstupuje do MŠ je také řídit se vydanými pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR a MŠMT ČR - užívání dezinfekce, uchovávání odstupu 2 m a zákaz vstupu osobám projevujícím příznaky Covid-19.

  Školní rok začíná v úterý 01. 09. 2020

 •   Provoz MŠ je od 6:30 do 17:30 hod. Příchod dětí do MŠ nejpozději do 8:00 hod
 •   Provoz třídy „jeslového typu je od 7:00 do 17:00 hod. Příchod dětí do třídy nejpozději do 8:00 hod.
 •   Pokud chcete, aby dítě z MŠ vyzvedávaly jiné zletilé či nezletilé osoby – vyžádáte si u učitelky tiskopis a uvedete tam požadované informace, jinak nebude dítě této osobě předáno (jedná se o příbuzné – dědeček, babička, sourozenec, teta, strejda atd, nebo známé.) Tiskopis také najdete v sekci Ke stažení, kde si ho můžete vytisknout a vyplnit.
 •   Dítě odebere stravu dle délky pobytu v MŠ. Přeplatek za odhlášenou stravu (také za odhlášenou stravu z důvodu kratšího pobytu dítěte v MŠ z důvodu adaptace) bude vrácen v pololetí (pokud bude vyšší než měsíční platba stravného) a vždy po ukončení školního roku.
 •   Doporučený seznam věcí viz v sekci – co vaše dítě potřebuje do MŠ.
 •   Doporučujeme dát dítěti do MŠ oblíbeného plyšáka.
 •   Pokud si dítě budete vyzvedávat odpoledne, můžou být učitelky s dětmi na školní zahradě, vstup na školní zahradu je z ulice Chodovická – brankou vedle hlavní brány (vedle vstupu do budovy Kostička), a také z ulice Ratibořická
 •   POZOR!!!! - při odpoledním pobytu dětí na školní zahradě se do třídy nedozvoníte ani nedovoláte na pevnou linku, v případě nutnosti můžete využít uvedený mobilní kontakt.
 •   OMLOUVÁNÍ DĚTÍ – ráno nejpozději do 8:00 hod. telefonem nebo osobně učitelce do třídy, kam je dítě zařazené - viz. sekce kontakty.
 •   Platby proveďte dle instrukcí popsaných v sekci školné a stravné (variabilní symbol dítěte zůstává stejný z minulého roku, pokud jste si pro nové děti nevyzvedli, kontaktujte ekonomku MŠ).
 • Rodiče nových dětí předají učitelce na třídě papír, kde bude napsáno jméno a příjmení dítěte a telefonní kontakt na rodiče nebo vyplněný tiskopis "evidenční list".

Adaptace

 •   Nástup dítěte první den do MŠ, pokud zvolíte pro dítě tzv. pozvolnou adaptaci – je nejpozději do 8:00 hod. (doporučujeme dorazit kolem půl osmé)
 •   Dítě s nahlášenou pozvolnou adaptací si první den vyzvednete v 10:00 hod.
 •   Další dny si budete délku adaptace – pobytu svého dítěte v MŠ domlouvat s učitelkou na třídě individuálně.

Jeslová třída

 •   Nezapomeňte přinést dětem plenkové kalhotky (dle individuální potřeby dítěte – nejlepší je celé balení s označením jména dítěte) a vlhčené ubrousky.

Seznamy:

Seznamy, kde jsou děti zařazené do tříd,  jsou vyvěšené po nezbytné dlouhou dobu na hlavních dveřích budovy PASTELKA.

img 30 / 06 / 2020  |  Informace o letním prázdninovém provozu 2020
 

Informace o prázdninovém provozu od 01. 07. – 17. 07. 2020

 • Prázdninový provoz je v budově Pastelka.
 • První den, když nevíte, v jaké třídě Vaše dítě bude, zvoňte pro vstup do budovy na třídu „ŽABKA“.
 • Do jaké třídy je dítě zařazené, najdete v Seznamech dětí - vyvěšených na vchodových prosklených dveřích z vnitřní strany.
 • Pokud si dítě budete vyzvedávat odpoledne, můžou být učitelky s dětmi na školní zahradě, vstup na školní zahradu je z ulice Chodovická – brankou vedle hlavní brány, (vedle vstupu do budovy Kostička), vstup do šaten bude umožněn vchodem ze zahrady.

 

 • Děti přijaté na letní provoz z MŠ U Rybníčku, z MŠ Spojenců a dětí z MŠ Chodovická (které nenavštěvovaly MŠ v období od 25.5.-30.6.2020) musí mít vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků onemocněním Covid-19. Vyplněný a podepsaný formulář musí odevzdat na třídě paní učitelce. Pokud tak neučiní, nebudou přijaty k docházce do MŠ.

Čestné prohlášení ke stažení zde.

 

POZOR!!!! - při odpoledním pobytu dětí na školní zahradě se do třídy nedozvoníte ani nedovoláte na pevnou linku, v případě nutnosti můžete využít uvedený mobilní kontakt.

 • Pokud je dítě přihlášené na celý den, přineste mu na odpolední odpočinek malý polštářek a deku.
 • PROVOZNÍ DOBA MŠ – od 6:30 do 17:00 hod.:

-          příchod do MŠ – od 6:30 nejpozději do 8:00 hod.

-          vyzvedávání dětí po obědě od 12:30 do 13:00 hod,

-          odpoledne od 15:00 do 17:00 hod (dle počasí ve třídách nebo na školní zahradě)

 • OMLOUVÁNÍ DĚTÍ – ráno nejpozději do 8:00 hod. telefonem nebo osobně učitelce do třídy, kam je dítě zařazené, nebo dle dalších uvedených kontaktů.
 • KONTAKTY:

tel: 281 922 738 + linky jednotlivých tříd (linku zadávejte po výzvě automatem):

o   Žabka – linka 111

o   Motýlek – linka 112

o   Beruška – linka 113

o   Zlatá rybka – linka 121

o   Dráček – linka 122

o   Sluníčko – linka 123

mobil 1: 770 110 273 (Žabka, Motýlek, Beruška)

mobil 2: 739 809 227 (Zlatá Rybka, Dráček, Sluníčko)

Hospodářka ŠJ

Tereza Gažúrová, DiS.  e-mail: hospodarka@ms-chodovicka.cz

tel.: 281 922 738, linka 135

mobil: 724 006 023

img

_ DĚKUJEME __________________________________________________________________________________________

Pocernice  It Market      Pope servis                                                                                  

ÚVOD | O NÁS | TŘÍDY | SRPMŠ | FOTOGALERIE | KALENDÁŘ | PARTNEŘI
  (c) MŠ Chodovická
  
Develop by IT Market & PoPE Servis, s.r.o. 2013